7z

Format pliku .7z to format pliku dla plików archiwalnych i jest używany standardowo przez oprogramowanie 7-Zip. Podobnie jak .zip lub .rar, archiwum 7z zawiera jeden lub więcej skompresowanych plików. Tak zwany LZMA ( algorytm Lempela-Ziv-Markowa ), który może mieć wysoki współczynnik kompresji, jest używany wewnętrznie przy 7z.

Read More

7ZIP na ZIP

Read More

T7Z na ZIP

Read More

ZIP na 7Z

Read More