CSV na XLS

Czy chcesz przekonwertować plik CSV na XLS ? Tutaj możesz łatwo przekonwertować dokument bezpłatnie. Twoja korzyść: aby przekonwertować CSV na XLS, nie potrzebujesz Microsoft Excel, ale możesz korzystać z konwertera online bez wysiłku instalacyjnego.

Read More

CSV na PDF

Format .csv służy do opisywania tabel lub struktury dokumentów tekstowych. Jeśli chcesz przekonwertować pliki z CSV na PDF do dalszego wykorzystania, skorzystaj z konwertera online z konwerter-online.pl. Po prostu wybierz dokument CSV, przekonwertuj go i pobierz plik PDF.

Read More

CSV

CSV to skrót od „Comma Separated Values“ – w języku polskim „Wartości oddzielone przecinkami”. Ten format to standardowy arkusz kalkulacyjny, użytkowany np. w bankowości internetowej do tworzenia historii operacji. Pliki CSV można z łatwością przekonwertować na pliki ODS lub XLS , pod warunkiem, że stosuje się właściwe kodowanie i odpowiedni symbol oddzielający (czasami także średnik).

Read More