MSG na ZIP

Pliki .Msg są eksportowane wiadomości e-mail z oprogramowania Microsoft Outlook. Ponieważ wiadomość e-mail może zawierać załączniki we wszystkich możliwych formatach, możemy zaoferować tylko konwersję do pliku .zip. Oprócz wszystkich załączników ten plik zip zawiera również pełny tekst wiadomości e-mail (pliki .part). Możesz otworzyć archiwum zip dowolnym narzędziem po przekonwertowaniu pliku .msg – większość systemów operacyjnych […]

Read More