ODG na PUB

Read More

PUB na ODG

Plików PUB utworzonych za pomocą Microsoft Publisher nie można łatwo otworzyć za pomocą OpenOffice. Dzięki konwerter-online.pl możesz łatwo konwertować dokumenty .pub do formatu OpenOffice .odg, dzięki czemu możesz edytować swoje pliki .pub bez Microsoft Publisher.

Read More

PUB na PDF

Microsoft Publisher przechowuje swoje dane w plikach .pub. Można je szybko i łatwo przekonwertować do formatu .pdf za pomocą konwersji online, dzięki czemu można oglądać pliki .pub bez programu Microsoft Publisher. Jeśli chcesz edytować te pliki .pub, warto przekonwertować je na format .odg. Pliki .odg można edytować za pomocą OpenOffice.

Read More
 
X