ODT na PDF

Na konwerter-online.pl możesz przekonwertować ODT na PDF za pomocą kilku kliknięć. Możesz użyć konwertera PDF, aby zapisać żądany dokument ODT w formacie PDF, całkowicie bezpłatny i nieskomplikowany. Z Open Office na format PDF – konwersja plików ODT jest łatwa Open Office (i offshoot Libre Office) to świetne pakiety biurowe do użytku domowego i bezpłatna alternatywa […]

Read More

ODG na PDF

Pliki ODG są tworzone i edytowane za pomocą LibreOffice Draw lub OpenOffice Draw . Pliki .odg to pliki graficzne lub rysunki. Ponieważ jednak OpenOffice Draw jest bardzo potężnym narzędziem, możliwe jest również tworzenie innych dokumentów, takich jak CV lub listy motywacyjne jako plik .odg. Aby otworzyć pliki .odg bez OpenOffice, możesz na przykład przekonwertować pliki […]

Read More

ODP na PPTX

Pliki ODP to standardowy format pliku dla programu „Impress” z serii OpenOffice. Zapisuje to prezentacje, które można później edytować dla wspomnianego programu. Pliki ODP są zawsze używane, gdy użytkownik nie ma płatnego pakietu Microsoft Office do utworzenia odpowiednich plików: W tym przypadku używana jest darmowa alternatywna wersja OpenOffice lub LibreOffice. Pliki PPTX są standardowym formatem […]

Read More

ODS na XLSX

Pliki ODS („OpenDocument Spreadsheet”) są formatem pliku programu „Calc”, arkusza kalkulacyjnego bezpłatnego pakietu Office Open Office lub Libre Office . Jeśli plik ma format ODS, odpowiednie programy mogą wprowadzać zmiany w arkuszu kalkulacyjnym. Pliki XLSX to format pliku programu Microsoft Excel. Zwykle można go edytować lub przeglądać tylko za pomocą samego programu Microsoft Excel lub […]

Read More

ODT na JPG

Czasami może być konieczna konwersja ODT do plików JPG , na przykład, jeśli utworzyłeś diagram lub wykres za pomocą OpenOffice lub LibreOffice. Za pomocą naszego narzędzia można bezpłatnie konwertować pliki ODT na JPEG. Oczywiście nie jest wymagane pobieranie ani instalacja oprogramowania. Konwertuj ODT na JPG w zaledwie trzech krokach: Prześlij plik .odt za pomocą przycisku […]

Read More

ODG

Rozszerzenie pliku ODG oznacza Open Document Graphics . Pliki ODG to rozwiązanie graficzne z zakresu Open Document Format do użytku biurowego. Rozszerzenie plików tego typu to zwykle .odg lub .fodg. Format pojawił się w 2005 roku , osttanie zmiany miały miejsce w roku2011. ODG jest jednym ze standardowych formatów w ramach bezpłatnego pakietu Office Open […]

Read More

WPS

Pliki WPS są tworzone za pomocą Microsoft Works – wcześniejszej tańszej alternatywy dla pakietu Microsoft Office. Pliki WPS można bez problemu otwierać nowszymi wersjami Microsoft Office lub Microsoft Word. Jednak, aby otworzyć pliki WPS darmowymi programami, np. LibreOffice lub OpenOffice, muszą one zostać przekonwertowane.

Read More

ODP

Format ODP należy tak jak ODT i ODS do grupy ” OpenDocument Formate” . Pliki ODP są tworzone przy użyciu Open Office Impress lub LibreOffice . Format prezentacji odpowiada formatowi Microsoft PowerPoint .ppt lub .pptx.

Read More

ODT

Format ODT należy do grupy ” OpenDocument Formate” i jest popularnym formatem plików tekstowych. Pliki ODT to standardowy format dokumentów tekstowych wykorzystywany w ramach OpenOffice lub LibreOffice . Wersją Microsoft tego formatu jest .doc lub .docx

Read More

ODS

Format ODS należy tak jak ODT do grupy ” OpenDocument Formate” . Pliki ODS to standardowy format arkusza kalkulacyjnego wykorzystywany w ramach OpenOffice lub LibreOffice . Wersją Microsoft tego formatu są formaty .xls oraz .xlsx.

Read More
 
X